Από την αρχή αυτής της πανδημίας, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δρα με αρκετή ευαισθησία , ώστε οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και όσο το δυνατόν ταχύτερα αναστρέψιμες.

Μέχρι τώρα η προσπάθεια εστιαζόταν κυρίως στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή απολύσεων.

Τώρα, αφενός συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή και αφετέρου δίνεται έμφαση στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την προστασία των εισοδημάτων, την ενδυνάμωση της παραγωγικής διαδικασίας, την ενίσχυση των πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Η συνολική αξία αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 6,8 δισ. ευρώ και μαζί με τους πόρους που θα διοχετευθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος, θα ανέλθει περίπου στα 10 δισ. ευρώ.

Αν θέλαμε να καταγράψουμε με επιγραμματικό τρόπο τα μέτρα αυτά θα τα χωρίζαμε σε 12 άξονες:

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 μονάδες για το 2021. (Κόστος: 820 εκατ. ευρώ).
2. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. (Κόστος: 770 εκατ. ευρώ)
3. Προγράμματος επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας. (Κόστος: 350 εκατ. ευρώ).
4. Επέκταση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως το τέλος του 2020 (Κόστος: 190 εκατ. ευρώ) και συνέχιση της δυνατότητας προσωρινής αναστολής συμβάσεων σε συγκεκριμένους κλάδους. (Κόστος: 330 εκατ. ευρώ).
5. Υλοποίηση 3ου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής, και δρομολόγηση 4ου.(Κόστος: 2,1 δισ. ευρώ).
6. Θέσπιση υπερ-εκπτώσεων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.(μικρή απώλεια εσόδων, ανάλογη με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν).
7. Καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων και πίστωση ποσών λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. (Κόστος: 1,86 δισ. ευρώ).
8. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κατοίκους μικρών, ακριτικών νησιών της χώρας.(Κόστος: 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως).
9. Παράταση της προθεσμίας καταβολής κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής οφειλής για όσους πλήττονται από τον κορονοϊό.
10. Παράταση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. (Κόστος: 150 εκατ. ευρώ).
11. Αναστολή πλειστηριασμών για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2020.
12. Παράταση των επιδομάτων ανεργίας και μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ενσήμων για τους εποχικά εργαζόμενους. (Κόστος: 230 εκατ. ευρώ).
Από την πολιτική της κυβέρνησης αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 1,2 εκατ. μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες. Αφορά το φορολογικό έτος 2020 για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ενοίκιο, μερίσματα, τόκοι κ.ά.), και το φορολογικό έτος 2021 για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, καθώς η τελευταία παρακρατείται εντός του φορολογικού έτους. Ωφελούνται όμως και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι που έχουν επιπλέον εισοδήματα από τυχόν άλλες πηγές, όπως π.χ. ενοίκια, αφού η απαλλαγή αφορά εισοδήματα και όχι φορολογούμενους.

Συμπερασματικά, παρά το ότι η πανδημία προκάλεσε μια μεγάλη, παγκόσμια, οικονομική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση δείχνει μια εξαιρετική προσαρμοστικότητα.

Φυσικά λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι οι αντοχές των πολιτών λόγω της προηγούμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης έχουν εξαντληθεί. Ωστόσο φαίνεται να εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε δυνατότητα που της δίνει η ΕΕ.

Εκείνο που μένει είναι μέσα από μια σωστή διαχείριση να μπορέσει να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι κατ’ ουσίαν πυροσβεστικά. Κι εκείνο που, όπως έχουμε γράψει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία, είναι εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση.