Το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ για το 2020, ύψους 1,1 τρισ. ευρώ, σταμάτησε την προκληθείσα από την πανδημία χρηματοδοτική αναταραχή του Μαρτίου, η οποία ενίσχυσε τους φόβους για τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης.


Καθώς, όμως, ο κόσμος αντιμετωπίζει τη χειρότερη ύφεση εδώ και δεκαετίες και το κόστος δανεισμού σε χώρες – μέλη της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί από τον ιό, όπως η Ιταλία, αυξάνεται ξανά, η μάχη για την ΕΚΤ κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει, καθώς μάλιστα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες του δικού του έκτακτου σχεδίου στήριξης.

«Η ΕΚΤ έχει κάνει ήδη πολλά, αλλά αυτή θα είναι μία κρίσιμη συνεδρίαση για να επιχειρήσει να εξηγήσει ποια ακριβώς είναι η στρατηγική της», δήλωσε αναλυτής της ABN AMRO.

Το Reuters αναφέρει ότι οι αγορές θέτουν πέντε βασικά ερωτήματα σχετικά με τη συνεδρίαση της ΕΚΤ:
Αρκούν τα 1,1 τρις που έχει ανακοινώσει για αγορές ομολόγων φέτος;
Παρατηρητές της αγοράς υποψιάζονται ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τις αγορές στοιχείων ενεργητικού με δεδομένη την εκτίναξη των εκδόσεων κρατικού χρέους που απαιτεί η χρηματοδότηση των δαπανών για τον περιορισμό του αντίκτυπου από τον κορονοϊό. Η ABN AMRO εκτιμά ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες των χωρών της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί κατά επιπλέον 690 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνει ότι οι αυξημένες αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ δεν θα επαρκέσουν για την κάλυψη των πρόσθετων εκδόσεων χρέους.

Οι εμπροσθοβαρείς αγορές ομολόγων για να βοηθηθούν οι ευάλωτες χώρες της Περιφέρειας δείχνουν επίσης ότι η ΕΚΤ είναι πιθανόν να χρειασθεί να αυξήσει σύντομα το έκτακτο πρόγραμμά της. Με τον τρέχοντα ημερήσιο ρυθμό, οι έκτακτες αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ θα εξαντληθούν έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δύο τραπεζών. Ακόμη και μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΤ που είναι υπέρ της αυστηρής νομισματικής πολιτικής, όπως ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, δεν αποκλείουν μία αύξηση των έκτακτων αγορών ομολόγων.

Η ΕΚΤ φαίνεται διατεθειμένη να λάβει πρόσθετα μέτρα μετά την απόφαση που πήρε την περασμένη εβδομάδα για παροχή χρηματοδότησης στις τράπεζες με ενέχυρο ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού τους που δεν έχουν επενδυτική αξιολόγηση. «Αυτό είναι πράγματι ένα τεράστιο βήμα, επειδή η ΕΚΤ δεν ήθελε ποτέ να αποδέχεται στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση», δήλωσε αναλυτής της Danske Bank. Η ΕΚΤ θα μπορούσε να επεκτείνει την αποδοχή ενεχύρων σε όλα τα ομόλογα που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση, δήλωσαν αναλυτές της ING. ‘Αλλες επιλογές περιλαμβάνουν την αγορά από την ΕΚΤ κεφαλαίων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (exchange-traded funds) και τραπεζικών ομολόγων, την προσφορά ακόμη ευνοϊκότερων όρων για τα φθηνά πολυετή δάνεια που χορηγεί στις τράπεζες και την αύξηση του ποσού των ελεύθερων διαθεσίμων των τραπεζών που δεν θα επιβαρύνονται με το αρνητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας.