Πολυτεχνείο  47  χρόνια   μετά

Ποιος   δεν έχει   νιώσει  περηφάνια   για  τα  παιδιά   του  Πολυτεχνείου,  τα παιδιά  που  τα έβαλαν   με  την  χούντα    των  συνταγματαρχών
Ποιος  δεν  έχει   πάει  σε  μια  πορεία  για  να  τμήσει την  εξέγερση   και   τον  αγώνα    τους
Ποιος   γονιός δε έχει μιλήσει  για το  νόημα  και  τις  αξίες  εκείνης  της   εξέγερσης.
Το  ψωμί-  παιδεία-  ελευθερία  έχει  μια  διαχρονικότητα  όχι  μόνο  για  την  νέα  γενιά  αλλά  γενικότερα  για  την  κοινωνία  μας..
Σήμερα  που  οι  συνθήκες   είναι  ιδιαίτερες το  πνεύμα  του  αγώνα  και  το  νόημα  του  Πολυτεχνείου  ας  είναι  ο  φάρος  που  θα  φωτίζει  την  σκέψη  μας  και  τα  βήματα  μας  για  το  αύριο.
Για  μια  κοινωνία  δίκαιη  και  ανθρώπινη
Γιώργος  Καραμάνος- Πρόεδρος του ομίλου PressGroup