Με το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή, η κυβέρνηση εγκαινιάζει το νοµοθετικό έργο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρόκειται, όπως ήδη έχει διευκρινίσει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, για «νοµοθέτηµα συνολικής διακυβέρνησης» που θα στηρίζεται σε τρεις άξονες: αλλαγές στην κυβέρνηση, εµπιστοσύνη στη διοίκηση, αναβάθµιση της Βουλής.

Όσον αφορά το σκέλος των αλλαγών που επέρχονται στο µοντέλο διακυβέρνησης, το Υπουργικό Συµβούλιο θα είναι αυτό που κυρίως θα παράγει πολιτική, µε συλλογικές διαδικασίες, οργανόγραµµα και πρόγραµµα, που θα παρακολουθείται σε τακτούς χρόνους, ενώ θα περιγράφονται συγκεκριµένα κωλύµατα ασυµβιβάστου µε τα καθήκοντα του υπουργού, του υφυπουργού, του γενικού γραµµατέα αλλά και του διοικητή δηµόσιου φορέα.

Μια αλλαγή που έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης αφορά στις διατάξεις µε τις οποίες εισάγεται ενιαίος βαθµός υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα, ο οποίος θα είναι δηµόσιος υπάλληλος καριέρας, θα προέρχεται δηλαδή από τη διοίκηση µε διαδικασίες ΑΣΕΠ και εξέλιξη µέσω των προβλεποµένων από τον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Όπως τονίστηκε μάλιστα κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων, τα ελεγκτικά σώµατα θα έχουν µόνο διοικητική ιεραρχία, χωρίς να λαµβάνουν πολιτική εντολή. Προβλέπεται επίσης η δηµιουργία νέας Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ενοποιεί όλα τα εσωτερικά σώµατα ελέγχου της διοίκησης, µε σκοπό την καταπολέµηση της διαφθοράς τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.