Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη 11 μέτρα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών φτάνουν τα 42 δισ. ευρώ, αν η πανδημία διαρκέσει έναν ακόμη χρόνο. Ο ίδιος ωστόσο στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Κυριακής ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα αυτά κοστίζουν μόλις 11 δισ. ευρώ.

Η αλήθεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι:

Μέτρο πρώτο: Ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. άμεσα με 15.000 μόνιμες προσλήψεις.
Εκτίμηση: Ο μέσος μισθός ενός γιατρού (χωρίς εφημερίες) ανέρχεται σε 2.200 ευρώ και του λοιπού επικουρικού προσωπικού σε 1.500 ευρώ. Υποθέτοντας μια αναλογία 1/3 γιατροί, 2/3 λοιπό προσωπικό το μέσο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 1.733 ευρώ και το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των 15.000 προσλήψεων σε 312 εκ. ευρώ.

Μέτρο δεύτερο: Ενίσχυση των δημόσιων σχολείων άμεσα, με 15.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Εκτίμηση: Ο μέσος μισθός νέο-προσληφθέντος εκπαιδευτικού ανέρχεται σε περίπου 1.300 ευρώ. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 15.000 εκπαιδευτικών ανέρχεται σε 234 εκ. ευρώ.

Μέτρο τρίτο: Επιδότηση της εργασίας, για όσο διαρκεί η κρίση. Κάλυψη από το Κράτος του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και του 40% του μισθού των εργαζομένων, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση.
Εκτίμηση: Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του ιδιωτικού τομέα εκτιμώνται για το 2021 σε 11,3 δισ. ευρώ. Το κόστος κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 941 εκ. ευρώ μηνιαίως. Αν υποθέσουμε ότι η κρίση διαρκεί έξι μήνες ακόμη το κόστος ανέρχεται σε 5,65 δισ. ευρώ. Το συνολικό εισόδημα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα υπολογίζεται, με βάση τις δηλώσεις εισοδήματος 2020 σε περίπου 27 δισ.ευρώ κατ’ έτος. Η κάλυψη του 40% του μισθού για έξι μήνες υπολογίζεται σε 5,4 δισ. ευρώ. Συνεπώς το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 11,05 δισ. ευρώ για έξι μήνες και 22,1 δισ. ευρώ για ένα έτος.

Μέτρο τέταρτο: Εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, για όσο διαρκεί η κρίση. 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί
Εκτίμηση: Συνολικά υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μισθωτοί και 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν συμπεριληφθεί έως σήμερα στις αναστολές συμβάσεως εργασίας και στην αποζημίωση ειδικού σκοπού αντίστοιχα. Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται σε 2,6 άτομα. Υποθέτοντας αποζημίωση περί τα 660 ευρώ ανά δικαιούχο το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 990 εκ. ευρώ μηνιαίως. Το κόστος για έξι μήνες ανέρχεται σε 5,94 δισ. ευρώ και για ένα έτος σε 11,9 δισ. ευρώ.

Μέτρο Πέμπτο: Όλοι οι έμμεσα ή άμεσα πληττόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, με μέγιστη ενίσχυση ανά επιχείρηση τις 100.000 ευρώ.
Εκτίμηση: Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μισθωτοί και 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν συμπεριληφθεί έως σήμερα στις αναστολές συμβάσεως εργασίας και στην αποζημίωση ειδικού σκοπού αντίστοιχα. Επιπλέον περισσότερες από 110.000 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στου πρώτους δύο κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Περεταίρω οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις που επέλεξαν να βάλουν μερικούς ή όλους τους εργαζομένους τους σε αναστολή ξεπερνούν τις 1.600.000. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα εκτιμάται ότι το μέτρο αφορά τουλάχιστον 2 εκατομμύρια εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους. Το κόστος εκτιμάται σε 4 δισ. ευρώ.

Μέτρο έκτο: Μείωση Φ.Π.Α. στην εστίαση από το 13% στο 6%, για όσο διαρκεί η κρίση.
Εκτίμηση: Τα συνολικά έσοδα Φ.Π.Α. από την εστίαση εκτιμώνται για τα προηγούμενα έτη σε περίπου 1,5 δισ. κατ’έτος. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι φέτος, λόγω της πανδημίας, τα έσοδα από Φ.Π.Α. για την εστίαση κυμαίνονται ελαφρώς υψηλότερα του 1 δισ. ευρώ για το 2020. Συνεπώς το κόστος μείωσης του Φ.Π.Α. στο μισό, εκτιμάται σε περίπου 275 εκ. ευρώ για έξι μήνες και 550 εκ. ευρώ κατ’ έτος.

Μέτρο έβδομο: Επιδότηση 40% του ενοικίου των πληττόμενων επιχειρήσεων, για όσο διαρκεί η κρίση.
Εκτίμηση: Το κόστος επιδότησης του ενός τρίτου της έκπτωσης ενοικίου που δίδεται σήμερα εκτιμάται σε περίπου 8 εκ. ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση που επιδοτηθεί το σύνολο της έκπτωσης του 40% το κόστος ανέρχεται σε 24 εκ. ευρώ μηνιαίως και υπολογίζεται σε 144 εκ. ευρώ αν η κρίση διαρκέσει άλλους έξι μήνες και 288 εκ. ευρώ αν διαρκέσει ένα έτος.

Μέτρο όγδοο: Επιστροφή στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Εκτίμηση: Όταν επιστρεφόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο το κόστος ήταν 180-190 εκ. ευρώ κατ’ έτος. Συνεπώς εκτιμάται κόστος περί τα 190 εκ. ευρώ ετησίως.

Μέτρο ένατο: Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ.
Εκτίμηση: Τα συνολικά έσοδα από την εισφορά αλληλεγγύης, υπολογίζονται σε 1,163 δις ευρώ ευρώ. Με τη συγκεκριμένη πρόταση η απώλεια εσόδων ανέρχεται σε 666 εκ. ευρώ κατ’ έτος.

Μέτρο δέκατο: Μόνιμη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Εκτίμηση: Τα έσοδα από το τέλος επιτηδεύματος, eκτιμώνται σε 482 εκ. ευρώ. Συνεπώς το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε περίπου 482 εκ. ευρώ ετησίως.

Μέτρο ενδέκατο: Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%.
Εκτίμηση: Τα έσοδα από την προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών εκτιμώνται σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Η μόνιμη μείωση κοστίζει περί το 1,5 δισ. ευρώ και θα επιβαρύνει το έτος που θα εφαρμοστεί.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, το συνολικό κόστος των ανωτέρω μέτρων ανέρχεται σε 42,2 δισ.ευρώ σε περίπτωση που η κρίση διαρκέσει ένα έτος και σε 24,8 δισ. ευρώ σε περίπτωση που η κρίση διαρκέσει άλλους έξι μήνες. Συνεπώς δεν είναι υπεύθυνο ο ΣΥΡΙΖΑ να εξαγγέλλει ένα Πρόγραμμα χωρίς να γνωρίζει τη διάρκεια της Πανδημίας, οδηγώντας τη χώρα σε οικονομικό αδιέξοδο αν η Πανδημία διαρκέσει περισσότερο.
Σημειώνεται ότι το κόστος των μόνιμων μέτρων ανέρχεται σε 1,9 δισ., πλέον 1,5 δισ. της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που θα επιβαρύνει το πρώτο έτος εφαρμογής.
Προφανώς τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον των 24 δισ. των ήδη υλοποιούμενων πολιτικών. Συνεπώς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ένα συνολικό κόστος αντιμετώπισης της Πανδημίας στη περιοχή των 48 δισ. ευρώ που μπορεί να αγγίξει και τα 66 δισ. ευρώ.
Μάλιστα όλα όσα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημοσιονομικά μέτρα με απευθείας επιβάρυνση του δημόσιου χρέους και της ανάλυσης βιωσιμότητας.