ΣΤΙΣ 10.00 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΡΙΤΗ

1. Ώρα 9.00΄ – Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρώην Αίθουσα Τροπαίων και Αίθουσα Υπασπιστών)
Η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ομάδα εργασίας Θεσμικών και Διασυνοριακών Θεμάτων) θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προγραμματισμός επισκέψεων σε αρμόδια Υπουργεία.

2. Ώρα 11.00΄ – Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρώην Αίθουσα Τροπαίων και Αίθουσα Υπασπιστών)
Η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ομάδα εργασίας Αναπτυξιακών Θεμάτων) θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προγραμματισμός επισκέψεων σε αρμόδια Υπουργεία.

3. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη μάχη κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής και ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Β. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός Εισηγητών κατά θέματα.

4. Ώρα 13.00΄ – Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρώην Αίθουσα Τροπαίων και Αίθουσα Υπασπιστών)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση, σχετικά με την προβλεπόμενη από τον Κ.τ.Β. Έκθεση της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών κατά θέματα.

5. Ώρα 15.00΄ – Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία της 6ης Δεκεμβρίου 2001».
Εισηγητές: Δημήτριος Καιρίδης και Ανδρέας Μιχαηλίδης
Β. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες Μεταφορές».
Εισηγητές: Δημήτριος Καιρίδης και Ανδρέας Μιχαηλίδης

6. Ώρα 16.00΄ – Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρώην Αίθουσα Τροπαίων και Αίθουσα Υπασπιστών)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.

7. Ώρα 17.00΄ – Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
Εισηγητές: Δημήτριος Καιρίδης και Ιωάννης Σαρακιώτης