Ανδρουλάκης: Να ενισχυθεί η οικονομία με τα διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ

Ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας

Ανδρουλάκης: Να ενισχυθεί η οικονομία με τα διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ

Ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει

Έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας

Ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης


Συγκεκριμένα ρωτά:

«Θα μπορέσουν τα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιήσουν τα αδιάθετα χρήματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Συνοχής για παροχή στήριξης εισοδήματος σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν σταματήσει ή περιορίσει τώρα και στο μέλλον κάθε οικονομική δραστηριότητα λόγω των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων;

Με την τουριστική βιομηχανία αποτελεί πάνω το 10% του Ελληνικού ΑΕΠ και ότι από αυτήν εξαρτάται άμεσα το 15% των θέσεων εργασίας, τι ιδιαίτερα μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης μείωσης του τουρισμού τους επόμενους μήνες;»