Σε σημερινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), θα συζητηθεί το σχέδιο για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία.

Ο ΣΕΤΕ έχει ήδη ζητήσει από εταιρείες πιστοποίησης (TUV Hellas, TUV Austria, Cosmocert και SGS Hellas) να εκπονήσουν έως τις 11 Μαΐου πλαίσιο προτάσεων για κανονισμούς λειτουργίας σε καταλύματα (ξενοδοχεία) και μεταφορές, ειδικότερα για την ακτοπλοΐα και τα τουριστικά λεωφορεία.

Τα σχέδια προβλέπουν και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των ξενοδοχείων σχετικά με τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού, τις ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό, ακόμα και την επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών.