ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗΣ- Ολομέλεια
Ώρα 9.00
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων

Επιτροπές
1. Ώρα 10.00΄ – Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

2. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (4ησυνεδρίαση – β΄ανάγνωση).
Εισηγητές: Παναγιώτα (Νόνη) Δούνια και Αθανάσιος (Θάνος) Μωραΐτης

3. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις στα Καταστήματα Κράτησης.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Λαχανάς Βλάσης, Ειδικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, η κυρία Κοντογιάννη Άλκηστις, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ναύπλιο, Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής στους έγκλειστους των Καταστημάτων Κράτησης Τίρυνθας και Ναυπλίου», η κυρία Απειρανθίτου Μαρούσα, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα και η κυρία Στέφα Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού.

4. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Ιωάννης Μελάς και Μάριος Κάτσης