Μπορεί η ειδησεογραφία να εστιάζει στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στα πολιτικά της παρεπόμενα, αλλά η οικονομία «τρέχει» και επηρεάζει με κάθε τρόπο την καθημερινότητά


Μπροστά μας έχουμε τον δυσκολότερο ίσως Προϋπολογισμό της μεταπολίτευσης. Όχι γιατί πρέπει να γίνουν περικοπές, όπως γινόταν στους μνημονιακούς προϋπολογισμούς, αλλά γιατί τα δεδομένα που θα προσδιορίσουν την οικονομία το 2021 είναι ευμετάβλητα, αφού δεν τα προσδιορίζουν οι οικονομικές πολιτικές, αλλά η υγειονομική κρίση, καθώς η πανδημία επηρεάζει καθοριστικά την πορεία των οικονομικών δεικτών.

Η κυβέρνηση στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπει για το 2021 ανάπτυξη που μπορεί να φθάσει στο 7,5%, θεωρώντας, προφανώς δεδομένο- σε έναν βαθμό- τον έλεγχο της πανδημίας.

Απευθυνθήκαμε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θέσαμε το απλό ερώτημα: Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η ανάπτυξη που προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού;

Σύμφωνα λοιπόν με το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης η ανάπτυξη θα στηριχθεί στους οκτώ παρακάτω «κινητήριους μοχλούς»:

  1. Από την έξοδο στις διεθνείς αγορές. Η Κυβέρνηση μέσα σε 14 μήνες έχει αντλήσει, πόρους από τις αγορές 6 φορές -τις 3 κατά τη διάρκεια της κρίσης- συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ. Η τελευταία -τον περασμένο μήνα- έκδοση 10ετούς ομολόγου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, είχε το ιστορικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού της χώρας, με 1,187%.Ήδη μάλιστα η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου στις αγορές κυμαίνεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας προχθές νέο ιστορικό χαμηλό, με επιτόκιο 0,88%.Επιπλέον, η χώρα εκδίδει μεγαλύτερο ύψος εντόκων γραμματίων, διαφορετικών διαρκειών, με επιτόκιο που διαμορφώνεται ακόμη και σε αρνητικό επίπεδο. Οι τελευταίες εκδόσεις 3μηνων και 6μηνων εντόκων γραμματίων, πραγματοποιήθηκαν με επιτόκιο -0,16% και -0,10% αντίστοιχα.
  2. Από εκταμιεύσεις υπο-δόσεων από τη διακράτηση ομολόγων (NFAs και SMPs). Επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε ένα έτος, έχουν εκταμιευτεί 2 υπο-δόσεις, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα των θετικών αξιολογήσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας.
  3. Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32 δισ. ευρώ έως το 2026 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Μόνο το 2021, προβλέπεται ότι, από όλα τα εργαλεία του Ταμείου, οι πόροι θα ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ.
  4.  Από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ήδη μέσω του προγράμματος έχουν χρηματοδοτηθεί 120.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και πολύ μικρές, ενώ 174.027 υπέβαλαν αίτηση για τον 3ο κύκλο της και οι  πληρωμές να ξεκινούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η συνολική στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 4ου κύκλου, που θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο.
  5. Από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, 1,6 δισ. ευρώ από 11.953 επιχειρήσεις Μάλιστα, προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική ζήτηση, έχουν προστεθεί επιπλέον πόροι, ύψους 180 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με την τραπεζική μόχλευση θα φθάσουν περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης, αλλά αυτή δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.
  6. Από το   Ταμείο Εγγυοδοσίας. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί δάνεια  συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ σε 5.255 επιχειρήσεις. Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο 2ος κύκλος στον οποίο αναμένεται οι εκταμιεύσεις να γίνουν γρηγορότερα, δεδομένου ότι πολλά από τα δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί από τον πρώτο κύκλο.  Το 75% – 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Το συνολικό ύψος των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις και από τους δύο κύκλους αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.
  7. Από την ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2020. Παρά τις πρωτοφανείς, δύσκολες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, οι πολίτες επιδεικνύουν αξιέπαινη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους και αξιοποιούν τα κίνητρα και τις διευκολύνσεις που τους παρέχει η πολιτεία, στηρίζοντας το δημόσιο ταμείο σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.
  8. Από τον τραπεζικό τομέα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις αγορές και χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων. Από την αρχή του έτους, οι τράπεζες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 37 δισ. ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων με αρνητικά επιτόκια, ενώ οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ. Με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μια εβδομάδα, δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Σε αυτούς τους οκτώ παράγοντες αναμένεται να στηριχθεί η προσπάθεια για ανάπτυξη 7,5% που προβλέπει το σχέδιο Προϋπολογισμού.  Ο σημαντικότερος ωστόσο παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι δύο μη οικονομικοί παράγοντες: Δεν είναι άλλοι από πρώτον,  τη διατήρηση της πολιτικής αξιοπιστίας και δεύτερον,  της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, παράγοντες που εξαρτώνται από την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης.