Ο υφυπουργός, στην ομιλία του στην Βουλή, επεσήμανε πως πλέον βασικός στόχος θα είναι να ελέγχονται τα πάντα και πως θα υπάρχει λογοδοσία για όλους τους φορείς. «Οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο, δημόσιο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας», είπε αρχικά και συνέχισε: «Εισάγουμε τη λογοδοσία. Το υπουργείο, τα νοσοκομεία και όλοι οι φορείς του τομέα της υγείας πρέπει να λογοδοτούν. Για λόγους διαφάνειας αλλά και γνώσης για το πως χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Η δημοσιοποίηση των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων των φορέων υγείας σε τακτική βάση θα είναι υποχρεωτική».

Ο κ. Κοντοζαμάνης, συνέχισε λέγοντας πως «οι πολίτες καταρχήν θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και δείκτες ώστε να γνωρίζουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν», ενημερώνοντας ότι προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και λειτουργία της Αρχής διασφάλισης της ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας. Μία αρχή που θα αξιολογεί όλους τους φορείς της υγείας, θα δημοσιεύει αποτελέσματα, θα ελέγχει κατά πόσο οι πάροχοι υγείας εφαρμόζουν τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων ποιότητας και θα παρέχει κατευθύνσεις για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

«Κάθε ευρώ το οποίο δαπανά το σύστημα θα καταγράφεται. Η Πολιτεία δεν θα αποζημιώνει απλώς υπηρεσίες» είπε ο υφυπουργός, που ανακοίνωσε ότι στον ΕΟΠΥΥ θα λειτουργήσει υπηρεσία επιστημονικών θεμάτων, στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα παρακολουθεί και θα προτείνει βελτιώσεις στην κλινική και συνταγογραφική συμπεριφορά των συμβεβλημένων παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.