Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασµός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες, αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο του 2020 έως το τέλος του 2023 για 1,5 εκατοµµύριο εργαζοµένους. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια για τον τρόπο µείωσης του µη µισθολογικού κόστους µόνο για τους εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης, όσον αφορά τα ποσοστά των εισφορών που καταβάλλουν οι ίδιοι, αλλά και
οι επιχειρηµατίες.

Το επικρατέστερο σενάριο, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της «R», προβλέπει τα εξής ποσοστά µείωσης από το 2020 έως και το 2023: Τη µείωση κατά 1% των εισφορών που καταβάλλονται, 0,5% για τους εργαζοµένους και 0,5% για εργοδότες τον Ιούλιο του 2020. Τη µείωση κατά 1,5% το 2021 ισόποσα 0,75% για τους εργοδότες και 0,75% για τους εργαζόµενους. Τη µείωση κατά 1,25% το 2022 ισόποσα 0,625% για τους εργοδότες και 0,625% για τους εργαζοµένους. Τη µείωση κατά 1,25% το 2023 ισόποσα, 0,625% για τους εργοδότες και 0,625% για τους εργαζοµένους.

Από τον ΟΑΕ∆

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της «R», η πρώτη ποσοστιαία µονάδα που θα µειωθεί το 2020 θα αφορά τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη µεταφορά των απαιτούµενων πόρων από άλλες πηγές εσόδων. Για τη µείωση των εισφορών κατά µία ποσοστιαία µονάδα το 2020 θα χρειαστούν περίπου 200 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆, τα οποία όµως θα επιστραφούν από έσοδα του κρατικού Προϋπολογισµού, προκειµένου να µην κοπεί κανένα επίδοµα ή πρόγραµµα αντιµετώπισης της ανεργίας του Οργανισµού. Συνολικά η µείωση των εισφορών κατά 5 µονάδες θα στοιχίσει 2,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για µεικτό κόστος, καθώς δεν έχουν συνεκτιµηθεί τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν λόγω της αύξησης του εισοδήµατος, αλλά και πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της εισφοροδιαφυγής.

Κίνητρο προσλήψεων

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το µέτρο µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών να λειτουργήσει ως κίνητρο για την πρόσληψη εργαζοµένων µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης µε ταυτόχρονη ανακοπή της σύναψης συµβάσεων εργασίας µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Παράλληλα, η µείωση του µη µισθολογικού κόστους θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός µοχλός για επιχειρήσεις και ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτσης αναφέρει στην «R»: «Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µόνο για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και η αύξηση του κόστους των υπερωριών, από την πρώτη κιόλας ώρα, κατά 12% για τους µερικώς απασχολούµενους, αποτελούν δυο ουσιαστικές παρεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση της εργασίας πλήρους ωραρίου και κυρίως την αποτροπή των εργοδοτών από τη συστηµατική προσφυγή στις καταχρηστικού τύπου συµβάσεις µερικής απασχόλησης».

Ποιες εισφορές θα µειωθούν

Η ελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα προέλθει από τη µείωση των εισφορών του 20% (13,33% ο εργοδότης και 6,67% ο εργαζόµενος) που αφορούν την κύρια ασφάλιση των εργαζοµένων υπέρ του ΕΦΚΑ, αλλά από τις συνεισπραττόµενες εισφορές. Κι αυτό γιατί, µακροπρόθεσµα, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση και περικοπές στις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις. Οι εισφορές από τις οποίες θα προκύψουν οι µειώσεις αφορούν:

-Παροχές ανεργίας 5,61% (3,68% εργοδότης – 1,93% εργαζόµενος).

-Εργατικής κατοικίας 1% (µόνο για τον εργαζόµενο).

-Εργατικής εστίας 0,35% (µόνο για τον εργαζόµενο).

-Υγείας 7,1% (4,55% εργοδότης – 2,55% εργαζόµενος).

– Επικουρικής ασφάλισης 6,5% (3,25% ισόποσα).

Το βασικό πακέτο κάλυψης για τους εργαζοµένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας είναι σήµερα στο 40,56% του µεικτού µισθού. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 24,81% και οι εργαζόµενοι το 15,75%. Με τη µείωση των 5 µονάδων που σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, το βασικό πακέτο κάλυψης θα κυµαίνεται πλέον στο 35,56%, δηλαδή θα υπάρξει ελάφρυνση 12,32% στο µη µισθολογικό κόστος.

Στα εξεταζόµενα σενάρια συγκαταλέγεται επίσης η µείωση της διπλής εισφοράς υγείας, στις περιπτώσεις µισθωτών µε παράλληλη ασφάλιση, ενώ δεν αποκλείεται και η επίσπευση της µείωσης των εισφορών για επικουρική ασφάλιση από 6,5% σε 6% (0,25% για τον εργοδότη και 0,25% για τον εργαζόµενο) νωρίτερα από το 2022.

Τι θα γίνει με τις εισφορές μη μισθωτών

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ βρίσκεται τυχόν µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες. Κι αυτό γιατί ήδη έχουν µειωθεί από την έναρξη του 2019 από το 20% στο 13,33% για την κύρια ασφάλιση, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εκκρεµότητα η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για το αν είναι συνταγµατική ή όχι η σύνδεση των εισφορών µε το πραγµατικό εισόδηµα, όπως εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζονται τα εξής σενάρια:
-Θεσµοθέτηση ενός χαµηλότερου ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήµατος (σήµερα είναι το 10πλάσιο του κατώτατου µισθού, δηλαδή 6.500 ευρώ εισόδηµα τον µήνα).
-Υπολογισµός των εισφορών της επόµενης χρονιάς, µετά την αφαίρεση των εισφορών που καταβλήθηκαν την προηγούµενη χρονιά από το εισόδηµα των µη µισθωτών.
-Πλήρης αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των µη µισθωτών από το φορολογικό εισόδηµά τους και δηµιουργία σταθερών εισφορών ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης.

Σύµφωνα µε τους αρµόδιους στο υπουργείο Εργασίας, οι προωθούµενες λύσεις θα στηριχθούν στα συµπεράσµατα από τη σύγκριση όλων των δυνατών µοντέλων που εφαρµόστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης, προκειµένου να επιλεγεί η καταλληλότερη, τόσο για τη βιωσιµότητα του συστήµατος όσο και για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε αυτές.